# مرسدس

حل ۱۹ ریسک امنیتی در مرسدس بنز E کلاس!

خودروهای مدرن کنونی با ارتباطات اینترنتی عرضه می‌شوند چراکه باید کم‌کم آماده ورود به دنیای خودروهای ارتباطی باشیم. این امر با دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، ارتباط با دیگر خودروها و زیرساخت‌ها و ایمن‌تر شدن رانندگی میسر خواهد شد؛ اما همان‌گونه که …

ادامه مطلب ...